اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۱۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۱۹۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۴۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۹۸۲۳۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خيابان خيام شمالي - روبروي پارك شهر- پاساژ بزرگ خيام -طبقه دوم -پلاك 282

شیر گیوتینی فروشگاه یونیک

تلفن

  • ۳۳۹۴۱۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۱۹۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۴۱۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۵۹۸۲۳۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خيابان خيام شمالي - روبروي پارك شهر- پاساژ بزرگ خيام -طبقه دوم -پلاك 282

خروجی اخبار